سود سهام

سود تقسیمی دوره های آموزش بورس در کرج, دوره های آموزش بورس در تهران ، دریافت و محاسبه سود تقسیمی

سود تقسیمی چیست و نحوه محاسبه آن

وقتی کارخانه یا شرکت به سود و بازدهی می‌رسد، میتواند ماحصل را میان سهام داران تقسیم کند. شیوه پخش سود تقسیمی به سیاست رفتاری سهامداران و یا مدیریت مرکز بستگی دارد. پرداخت سود تقسیمی میتواند نقدی، به صورت انتقال سهام شرکت و یا واریزی برای هرشخص باشد. این تقسیم بندی بر اساس نرخ رشد سود.

مفهوم خرید پله ای در سهام چیست؟

مفهوم خرید پله ای در سهام چیست؟

“خرید پله ای سهام”این جمله را بار ها در خرید و فروش شنیده ایم! مفهوم خرید پله ای چیست؟ ” خرید پله ای سهام “در یک تعبیر عامیانه به این معنی است که اگر احساس می کنیم یکی سهم دارای پتانسیل رشد است، ولی از رشد کوتاه مدت آن اطمینان نداریم خرید خود را تقسیم.