سهام عدالت

ارزش سهام عدالت | دورهای آموزش بورس در تهران و کرج

ارزش سهام عدالت، امروز ۲۵ آبان ماه چقدر است؟

طی ماه‌های اخیر شاهد افت و نزول شاخص کل سهام در بازار بورس بودیم. پس از برگزاری انتخابات آمریکا، روند بورس در کل دنیا روند افزایشی به خود گرفت. در ایران، این افزایش ۲۶ هزار واحدی شاخص سهام را در کانال یک میلیون و ۲۴۷ هزار وحد قرار داد. حال سوال این است که با.