انتخابات آمریکا

این مطلب به بررسی تاثیر انتخابات آمریکا بر نوسانات دلار می‌پردازد. برای اطلاع از شرایط دوره های آموزش بورس در تهران و کرج با پیووت در ارتباط باشید.

تاثیر انتخابات آمریکا بر دلار

تمام رویداد‌هایی که در آمریکا رخ می‎دهد هرکدام به نحوی تاثیر زیادی بر افزایش و کاهش نرخ دلار در ایران دارند. در این مطلب به انتخابات آمریکا و تاثیر آن بر تغییرات قیمت دلار در ایران می‌پردازیم. برای دریافت اطلاع بیشتر  از شرایط دوره های آموزش بورس در تهران و کرج با پیووت در ارتباط.

این مطلب به بررسی تاثیر انتخابات آمریکا و کاهش دلار بر بورس می‌پردازد. برای اطلاع از شرایط دوره های آموزش بورس در تهران و کرج با پیووت در ارتباط باشید.

انتخابات آمریکا چه تاثیری بر بورس می‌گذارد؟

به گفته یکی از کارشناسان بازار سرمایه، پیروزی ترامپ در انتخابات شوک مثبتی به بازار سرمایه و بورس وارد خواهد کرد؛ اما گفتنی است که این این شوک پایدار نخواهد بود. در ادامه مطلب به بررسی تاثیر انتخابات آمریکا و کاهش دلار بر بورس می‌پردازیم. برای دریافت اطلاع بیشتر  از شرایط دوره های آموزش بورس.