معاملات Options و Futures

 

معاملات Option(آپشن) و Futures(فیوچرز) : به معانی قراردادهای اختیار معامله و قرارداد های آتی

هر دو ابزار اهرم مالی (اهرم مالی ابزاری است که سرمایه معامله گر را چند برابر می کند) هستند که سرمایه گذاران از آنها برای کسب درآمد یا برای حمایت از سرمایه گذاری های فعلی استفاده می کنند. هر دو توافقنامه ای برای خرید یک قرارداد سرمایه گذاری با قیمت مشخص تا یک تاریخ خاص هستند.

  • یک معامله option به یک سرمایه گذار حق می دهد ، اما نه تعهدی ، برای خرید (یا فروش) سهام با قیمت خاص در هر زمان ، تا زمانی که این قرارداد قابل اجرا باشد.
  • قرارداد Future نیاز به خریدار برای خرید سهام و یک فروشنده برای فروش آنها دارد، که در یک تاریخ خاص در آینده معامله شود مگر اینکه موقعیت دارنده قبل از تاریخ انقضا بسته شود.

معاملات Option و Future بسیار متفاوت هستند همچنین نحوه کار و میزان ریسک آنها بستگی به سرمایه گذار دارد.