محاسبه سود سرمایه گذاری

امروزه خرید سهام بورس می تواند موجب افزایش درآمد افراد شود. محاسبه سود سرمایه از طریق فرمول های خاصی صورت می گیرد. در این فرمول های محاسبه کارمزد معامله و سود نقدی سهام لحاظ می شود. برای اطلاعات بیشتر به آموزش بورس در تهران و کرج می توان مراجعه کرد.

محاسبه سود سرمایه گذاری

امروزه بسیاری از مردم با خرید سهام بورس در پی افزایش درآمد خود هستند. محاسبه شاخص بورس در نرم افزار هایی که تحت وب کار میکنند امکان پذیر است. در بورس، سود نقدی سهام به طور کامل در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد. محاسبه سود سرمایه گذاری از طریق فرمول های خاصی انجام می شود که بسیار ساده است. برای قرار دادن هزینه تراکنش ها، باید کارمزد معامله بورس از سود به دست آمده کم کنیم. برای کسب آگاهی در زمینه بورس میتوانید در دوره های آموزش بورس  در تهران و کرج شرکت کنید.

سود سرمایه گذاری در بورس

محاسبه سود سرمایه گذاری بسیار ساده است. محاسبه این اطلاعات برای سرمایه گذار مهم می‌باشد زیرا فرد می‌تواند عملکرد سرمایه گذاری خود را در مقایسه با رشد شاخص بورس یا تورم بسنجد.

امروزه خرید سهام بورس می تواند موجب افزایش درآمد افراد شود. محاسبه سود سرمایه از طریق فرمول های خاصی صورت می گیرد. در این فرمول های محاسبه کارمزد معامله و سود نقدی سهام لحاظ می شود. برای اطلاعات بیشتر به آموزش بورس در تهران و کرج می توان مراجعه کرد.

برای محاسبه کردن سود سرمایه گذاری، ابتدا فرد باید مقدار دقیق قیمت خرید یا سرمایه گذاری را به دست بیاورید. سپس قیمت فروش سرمایه گذاری از قیمت خرید کسر می شود و در نهایت، سود یا زیان سرمایه گذاری به دست می‌آید.

اگر فرد سرمایه گذار، قیمت خرید اصلی خود را نداشته باشد ، می‌تواند از طریق کارگزاری خود آن را به دست بیاورد. شرکت کارگزاری، تاریخچه خرید سهام بورس و سایر اوراق بهادار را در اختیار مشتری قرار می‌دهد. ممکن است این اطلاعات به‌صورت خام یا پردازش شده در اختیار مشتری قرار بگیرد. جزییات سرمایه گذاری و قیمت خرید و فروش برای هر تراکنش به مشتری ارائه می‌شود.

محاسبه سود یا زیان در سرمایه گذاری

فرمول محاسبه سود یا ضرر به صورت زیر است:

امروزه خرید سهام بورس می تواند موجب افزایش درآمد افراد شود. محاسبه سود سرمایه از طریق فرمول های خاصی صورت می گیرد. در این فرمول های محاسبه کارمزد معامله و سود نقدی سهام لحاظ می شود. برای اطلاعات بیشتر به آموزش بورس در تهران و کرج می توان مراجعه کرد.

 • در ابتدا فرد باید هزینه اصلی یا قیمت خرید خود را مشخص کند.
 • مرحله دوم، قیمت فروش سرمایه گذاری، از مبلغ خرید کم شود تا سود یا ضرر به دست بیاید.
 • سود یا ضرر حاصل از سرمایه گذاری بر مقدار اصلی سرمایه گذاری یا قیمت خرید تقسیم شود.
 • در انتها، نتیجه به دست آمده را در ۱۰۰ ضرب کنید تا درصد تغییر در سرمایه به دست بیاید.

هنگامی که هنوز سهام بورس شما به فروش نرفته است، قیمت فعلی بازار جایگزین قیمت فروش شما می‌شود. نتیجه هم سود یا ضرر غیر واقعی است که به عنوان سود یا ضرر محقق نشده نیز شناخته می‌شود. دلیل این نام گذاری این است ک سرمایه گذاری هنوز به فروش نرسیده است. در واقع تا زمانی که سرمایه گذاری خود را نفروخته‌اید، نمی‌توانید سود محقق شده را در نظر بگیرید.

علت محاسبه درصد سود یا ضرر

محاسبه سود یا زیان سرمایه گذاری در قالب درصد بسیار مهم است زیرا نشان می‌دهد نسبت به مقدار مورد نیاز، چقدر سرمایه به دست آمده است.

برای مثال، اگر دو سرمایه گذار هر کدام ۵ میلیون تومان، از سرمایه گذاری در یک شرکت سود به دست بیاورند، هر دو سود یکسانی به دست آورده اند.

ممکن به نظر برسد که هر دو نفر نتیجه ثابتی دارند، اما اگر یکی از آن ها هنگام سرمایه گذاری ۲۰ میلیون تومان سرمایه وارد کرده باشد و دیگری فقط با ۱۰ میلیون تومان به همین نتیجه رسیده باشد، سرمایه گذار دوم بهتر عمل کرده است و پول کم تری را در معرض ریسک قرار داده است.

مثال برای محاسبه سود یا زیان

به مثال سود و زیان زیر توجه کنید:

 • بازدهی یک سهم در بورس: برای مثال، یک سرمایه گذار تعداد ۱۰ هزار سهم یک شرکت را با قیمت هر سهم ۳۰۰۰ تومان خریده است. یعنی سرمایه گذاری اولیه ۳۰ میلیون تومان است.
 • این ۱۰ هزار سهم هر کدام به ارزش ۳۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد. یعنی کل مبلغ فروش ۳۸ میلیون تومان خواهد بود.
 • در واقع ارزش سودی این سرمایه گذاری ۸ میلیون تومان است.
 • محاسبه درصد سود به صورت زیر است:

امروزه خرید سهام بورس می تواند موجب افزایش درآمد افراد شود. محاسبه سود سرمایه از طریق فرمول های خاصی صورت می گیرد. در این فرمول های محاسبه کارمزد معامله و سود نقدی سهام لحاظ می شود. برای اطلاعات بیشتر به آموزش بورس در تهران و کرج می توان مراجعه کرد.

از طرف دیگر، می توان سود هر سهم را به روش زیر محاسبه کرد:

امروزه خرید سهام بورس می تواند موجب افزایش درآمد افراد شود. محاسبه سود سرمایه از طریق فرمول های خاصی صورت می گیرد. در این فرمول های محاسبه کارمزد معامله و سود نقدی سهام لحاظ می شود. برای اطلاعات بیشتر به آموزش بورس در تهران و کرج می توان مراجعه کرد.

محاسبه بازدهی شاخص بورس:

برای محاسبه کردن شاخص بورس، بر فرض مثال، اگر شاخص بورس در اوایل هقته ۹۰۰ هزار و در اواخر هفته، ۹۳۵ هزار باشد، محاسبه کردن شاخص بورس به روش زیر می‌باشد:

امروزه خرید سهام بورس می تواند موجب افزایش درآمد افراد شود. محاسبه سود سرمایه از طریق فرمول های خاصی صورت می گیرد. در این فرمول های محاسبه کارمزد معامله و سود نقدی سهام لحاظ می شود. برای اطلاعات بیشتر به آموزش بورس در تهران و کرج می توان مراجعه کرد.

کارمزد معامله بورس و سود نقدی سهم

سرمایه گذاری کردن در بورس به هزینه نیاز دارد. این هزینه در محاسبات درصد سود یا ضرر قرار داده می شود.در مثال هایی که ذکر شد، کمیسیون، کارمزد کارگذاری و مالیات در نظر گرفته نشده است. برای قرار دادن هزینه تراکنش ها، باید کارمزد بورس را از سود به دست آمده کم کرد.

کارمزد بورس

در ادامه مثال خرید سهام از شرکت، تصور کنید سهام دار در مجموع ۵۳۰ هزار تومان به عنوان مالیات کارمزد معامله بورس پرداخت کرده است.

اگر مالیات و کارمزد معامله در نظر گرفته شود، درصد سود به دست آمده از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

امروزه خرید سهام بورس می تواند موجب افزایش درآمد افراد شود. محاسبه سود سرمایه از طریق فرمول های خاصی صورت می گیرد. در این فرمول های محاسبه کارمزد معامله و سود نقدی سهام لحاظ می شود. برای اطلاعات بیشتر به آموزش بورس در تهران و کرج می توان مراجعه کرد.

سود نقدی سهام

در صورت وجود پرداخت نقدی مانند سود سهام، این مبلغ به سود اضافه می‌شود. مبلغ نقدی که به سهام داران پرداخت می شود و بر اساس هر سهم تنظیم می شود، سود سهام می‌گویند.

در مثال خرید سهم از شرکت، اگر شرکت در ازای هر سهم، ۲۰۰ تومان به عنوان سود پرداخت کند و سرمایه گذار شامل گرفتن این سود باشد؛ چون سرمایه گذار ۱۰ هزار سهم خریداری کرده بود، ۲ میلیون تومان به عنوان سود نقدی سهام به دست می‌آورد.

روش محاسبه دریافت سود نقدی سهام به صورت زیر است:

امروزه خرید سهام بورس می تواند موجب افزایش درآمد افراد شود. محاسبه سود سرمایه از طریق فرمول های خاصی صورت می گیرد. در این فرمول های محاسبه کارمزد معامله و سود نقدی سهام لحاظ می شود. برای اطلاعات بیشتر به آموزش بورس در تهران و کرج می توان مراجعه کرد.

اگر به این نکته توجه کنید که هیچ کارمزدی برای کارگزار وجود ندارد و سهام یک سال نگهداری می‎شود، متوجه می‌شوید سود سهام، بیش از ۶% نرخ بازده سرمایه گذاری را افزایش داده است.

استفاده از نرم افزار و پنل ها برای محاسبه سود و زیان معاملات

در بیشتر نرم افزار هایی که کارگزاری بورس تهران در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد و تحت وب هستند، سود و زیان به صورت خودکار محاسبه شده و به نمایش در می‌آید.

نکات مهم در محاسبه سود و زیان نرم افزار آساتریدرآگاه

 • محاسبه سود و زیان محقق نشده بر اساس قسمت تمام شده و قیمت سهم در بازار می‌باشد. این سود به دلیل ثابت نبودن قیمت سهام، همیشه در حال کم و زیاد شدن است.
 • در آخر، سود و زیان محقق شده بر اساس قیمت فروش شما محاسبه می‌شود. مقدار سود و زیان را در قسمت ” عملکرد سبد سهام” دیده می‌شود.
 • قیمت سر به سر که به صورت خودکار حساب می‌شود، قیمتی است که اگر با این قیمت سهام خود را بفروشید نه سود می‌کنید نه زیان.
 • ممکن است پس از خرید سهام حدود ۱٫۵ درصد به سود محقق نشده شما اضافه شود. علت این است که نرم افزار هم کارمزد خرید و هم کارمزد فروش را در محاسبه سود و ضرر محقق نشده لحاظ می‌کند.
 • تمام قیمت ها و مبالغ در این نرم افزار به ریال نوشته می‌شود.
شروع سرمایه گذاری در بورس به چه شکل است؟

برای سرمایه گذاری و خرید سهام بورس در بورس باید ابتدا در یکی از کارگزاری های موجود در بورس، یک حساب رایگان افتتاح کنید. سپس بقیه مراحل مربوط به ثبت نام که در اختیار شما قرار می‌گیرد را انجام دهید. آموزش بورس در بعضی از مراکز به صورت کامل داده می شود.

برای کسب اطلاع بیشتر از سرمایه گذاری در بورس و کسب سود از آن پیشنهاد می‌شود در دوره های آموزش بورس در تهران و کرج شرکت کنید.

در صفحات اجتماعی پیج اینستای ما را دنبال کنید:

اینستاگرام

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*