مفاهیم بازارهای مالی

یکی از رایج ترین اندیکاتورها برای اندازه گیری پهنای بازار است.هر روز ( یا هفته ) تعداد پیشرفت ها با تعداد پسرفت های قیمت در بازار سرمایه مقایسه می شود. اگر تعداد پیشرفت ها بیشتر از پسرفت ها باشد ، رقم آن مثبت و به رقم های روزهای قبل افزوده می شود و اگر تعداد پسرفت ها بیشتر از پیشرفت ها باشد رقم حاصل منفی می باشد . خط پیشرفت – پسرفت معمولا با شاخص های بازار مقایسه می شود ، مانند میانگین صنایع داو . روند آنها با یکدیگر هم جهت باشد . هنگامی که خط پیشرفت – پسرفت شروع به واگرایی از میانگین های بازار کند ، نشانگر این است که احتمالا شاهد برگشت روند خواهیم بود.

این اندیکاتور به وسیله ریچارد آرمز ایجاد شده است و عبارت است از نسبت میانگین حجم معامله کاهشی تقسیم بر میانگین حجم معامله افزایشی . این عدد اگر زیر ۱ باشد نشانگر حجم معامله بیشتر در بازار صعودی است ، اگر بالای ۱٫۲ باشد محدوده فروش بی موقع و اگر زیر ۰٫۷ باشد محدوده خرید هیجانی نامیده می شود

یک الگوی قیمت خنثی همراه با دو خط روند همگرا که خط روند پایینی صعودی و خط روند بالایی افقی می باشد . این الگو عموما از نوع افزایشی است

در نمودار میله ای هر میله نشانگر نوسانات قیمت در طول یک دوره یا یک روز است . میله عمودی از نقطه بالایی قیمت تا نقطه پایینی قیمت رسم می شود . خط تیره سمت چپ بیانگر قیمت باز شدن و خط تیره سمت راست نشانگر قیمت پایانی است . نمودار میله ای می تواند برای دوره های زمانی مختلف ( ماهانه ، هفتگی ، ساعتی و دقیقه ای ) ایجاد شود .

این باندها به وسیله جان بولینگر اختراع شد . این شاخص از باندهایی با دو محدوده بالا و پایین همراه میانگین متحرک ۲۰ روزه رسم می شود . قیمت معمولا در برخورد با باند بالایی با مقاومت مواجه شده و در باند پایینی حمایت می شود

یک شکاف قیمت که در تکمیل الگوهای مهم قیمت شکل میگیرد. شکاف شکست معمولا اخطار شروع حرکت مهم قیمت است

خط مستقیمی که موازی با خط روند مقدماتی رسم می شود . در روند صعودی ، خط کانال از بالای نقاط سقف رسم می شود . در روند نزولی خط کانال از زیر نقاط کف رسم می شود . قیمت معمولا در برخورد با خط کانال صعودی با مقاومت مواجه شده و در برخورد با خط کانال نزولی حمایت می شود .

هم جهت بودن و تایید عوامل و شاخص های مختلف بازار با یکدیگر . برای مثال اگر قیمت و حجم معامله با یکذیگر صعود کنند حجم معامله با قیمت همگرایی دارد . عکس همگرایی ، واگرایی می باشد .

انواعی از الگوهای قیمت که نشانگر یک مکث یا فاز تثبیت در روند غالب است . و انواع معمول آن مثلث ها ، پرچم ها و پرچم های سه گوش می باشند . 

یک الگوی مثلث خنثی بین دو خط روند همگرا که خط روند بالایی نزولی و خط روند پایینی افقی می باشد . و عموما یک الگوی کاهشی می باشد .

وضعیتی که دو یا چند شاخص با یکدیگر هم جهت نیستند و یکدیگر را تایید نمی کنند . برای مثال در تحلیل اسیلاتورها ، اگر روند قیمت صعودی باشد اما اسیلاتور شروع به افت کند واگرایی رخ داده . واگرایی اغلب اخطاری در جهت برگشت روند است .

این الگوی قیمت نشانگر وقوع دو نقطه سقف مهم می باشد . برگشت ، زمانی کامل می شود که قیمت از موج کاهشی بین دو سقف پایین تر رود . الگوی کف دو قلو دقیقا عکس این الگو است . 

خط مستقیمی که به صورت نزولی در بالای نقاط سقف موج های صعودی متوالی رسم می شود . شکست خط روند نزولی معمولا اخطار بازگشت روند نزولی است .

یکی از قدیمی ترین و معروفترین نظریه های تحلیل تکنیکال می باشد . 

یک روش برای تحلیل بازار که مبتنی بر الگوهای موج تکرار شونده و اعداد فیبوناچی می باشد . یک الگوی موج الیوت مطلوب به صورت پنج موج پیش رونده است که با سه موج کاهشی همراه می شود .

خطوطی که با درصدهای ثابت در بالا و پایین میانگین متحرک قرار دارند . پوشش ها به شناسایی زمانی که بازار از میانگین متحرک ها فاصله می گیرد کمک می کنند

یک نوع شکاف قیمت که در انتهای روند های مهم رخ می دهد که اخطار پایان روند می باشد .

میانگین متحرکی است که از تمام واحد های اطلاعات استفاده می کند اما به اطلاعات اخیر وزن بیشتری می دهد .

در مبحث اعداد فیبوناچی متوالی (۱۴۴،۸۹،۵۵،۳۴،۲۱،۱۳،۸،۵،۳،۲،۱،…) هر عدد از جمع دو عدد قبلی خود تشکیل شده است . نسبت هر عدد به عدد بعدی بزرگتر ۶۲ درصد است که یک درصد تصحیحی معروف فیبوناچی می باشد . عکس ۶۲ درصد یعنی ۳۸ درصد نیز به عنوان درصد تصحیح فیبوناچی به کار می رود . نسبت هر عدد به عدد کوچکتر قبلی خود برابر ۱٫۶۲ درصد است که به عنوان قیمت هدف فیبوناچی به کار می رود

یک الگوی پیوسته قیمت است که معمولا کمتر از سه هفته به طول می انجامد و همانند یک چهارضلعی شیبی مخالف روند حاکم دارد . پرچم ها نشانگر مکث کوتاه در روند ادامه دار قیمت می باشد .

نوع دیگر تحلیل که بر عرضه و تقاضای اقتصادی تکیه دارد .

شکاف ها فضاهایی در نمودار هستند که در آن نقاط معامله ای روی نداده است . شکاف صعودی زمانی رخ می دهد که کمترین قیمت در طول روز بالاتر از بالاترین قیمت روز قبل می باشد . شکاف نزولی زمانی رخ می دهد که بالاترین قیمت در طول روز پایین تر از پایین ترین قیمت روز قبل باشد . شکاف صعودی اغلب نشانگر قدرا بازار است در صورتیکه شکاف نزولی معمولا نشانگر ضعف بازار است . سه نوع شکاف وجود دارد : شکست ، فرار ( یا اندازه گیری ) و خستگی .